Ett jobb för framtiden

Sveriges arbetsliv blir allt mer flerspråkligt, och ett nytt arbetsområde har börjat växa fram. Det behövs idag språkspecialister som arbetar utvecklande med kommunikation i flerspråkiga sammanhang, som kan bedöma språkkompetenser och ge råd i språk- och kommunikationsfrågor. Att man snart kommer ha språk- och kommunikationssupport i företag och organisationer, på samma sätt som det finns IT och teknikansvariga, är både sannolikt och nödvändigt.

Rosetta_Stone

Jag går kandidatprogrammet i arbetslivskommunikation på Stockholms universitet. Det är ett relativt nytt program, jag är med i den första kullen av snart utexaminerade arbetslivskommunikatörer. Men vad är egentligen en arbetslivskommunikatör? Mitt svar är att det håller vi nu på att lista ut. I programbeskrivningen står det att ”Programmet är avsett för den som vill arbeta med språkfrågor som t.ex. utbildningssamordnare inom yrkesfortbildning, personalrekryterare eller kommunikationsexpert inom internationella och flerspråkiga företag eller egenföretagare inom affärskommunikation/Business Communication.”  Jag tror, som jag redan nämnt, att vi behövs i kommunikationsavdelningen på de flesta företag.

Kommunikationsyrket har förändrats drastisk de senaste åren, och färska undersökningar från bland annat Sveriges Kommunikatörer och ECM visar att kommunikatörens roll får en allt större plats och vikt i företag och organisationer. Framtiden kräver dock att kommunikatörsområdet blir mer tvärvetenskapligt och tar in kunskap från bland annat beteendevetenskap, psykologi och språkvetenskap.

Kommunikation är redan ett så stort och brett område, det kan vara svårt att få ner allt i ett fack. Det innefattar bland annat webbredigering, PR och kontakt med media. Men det handlar också om att faktiskt kommunicera med, och förstå varandra. Vad får det för konsekvenser om styrelsen talar ett annat språk än de anställda? Varför fungerar inte kontakten mellan kontoren i Sverige och USA, fastän alla kan engelska? Hur kan vi motivera våra medarbetare, och hur får vi med dem i förändringsarbetet? Det är denna typ av frågor som jag hoppas få brottas med nästa år.

Även om man ibland har känt sig lite som en försökskanin, då programmet ännu håller på att utvecklas och formas, så har det gett mig många kunskaper och insikter som jag kommer ta med mig in i arbetslivet. Jag har läst både Svenska och Engelska, med inslag av andraspråksanvändning, flerspråkighet och Business Communication. Jag har haft kurser i retorik och pragmatik, diskuterat engelskans potentiella imperialism och vikten av klarspråk.

Snart är jag färdig med min utbildning och ska ut i arbetslivet, och jag funderar på om jobbet som jag är utbildad till finns än. För mig är sambanden mellan språkvetenskap, flerspråkighet och kommunikation glasklart, och jag ser nyttan av vad jag kan ge ett företag, gör arbetsgivarna också det?

/Hanna Rönnlöf, praktikant Sveriges Kommunikatörer