Kommunikatör – ett certifierat yrke?

stampIbland får vi frågan om vi certifierar kommunikatörer. Det är också vanligt att man vill ha råd om vilken utbildning som är den bästa om man vill arbeta som kommunikatör. Definitioner av titlar är också ett återkommande spörsmål.

Vi har vare sig certifiering eller föredragna universitetsutbildningar. En snabb titt i medlemsregistret visar att det finns nästan lika många titlar som medlemmar, med lika många olika innebörder.

Tittar vi på de lediga jobb som finns på vår webb just nu eftersöks en rad olika kompetenser, som alla omöjligt skulle få plats på 180 högskolepoäng, eller låta sig tryckas in i en definierad titel eller certifiering.

Storbritannien, som generellt är bra på det där med titlar och olika graderingar av en profession, har inte heller lyckats få in landets 80 000 kommunikatörer i ett fack. Vår brittiska motsvarighet, CIPR, har 10 000 medlemmar som kan, beroende på hur mycket kompetensutveckling de ägnat sig åt under året, bli Accredited Practitioner eller Chartered Practitioner. Men det är såklart möjligt att verka inom kommunikationsbranschen utan dessa epitet.

Å ena sidan är kommunikation en tvärvetenskaplig disciplin som beroende på organisation och tjänst kräver många olika kompetenser som näppeligen låter sig rymmas i en fyrkantig, allomfattande definition. Å andra sidan gör denna diversifiering yrket otydligt och svårgreppbart, något som en auktorisering eller certifiering kanske skulle avhjälpa.
Borde kommunikatörsyrket vara hårdare mallat? Borde vi sätta kvalitetstämpel på utbildningar? Vad tycker du?

/Cecilia Schön Jansson, VD Sveriges Kommunikatörer