Få genomslag med ABC

Foto på Ann Jönsson Lindström

Ann Jönsson Lindström utbildar kommunikatörer i coachning och ledarskap och chefer i kommunikation.

Vilken kommer att bli din viktigaste chefsegenskap i framtiden? Den frågan ställde tidningen Chef för ett år sedan till drygt tusen chefer. Överst hamnade dessa:

  • min förmåga att hantera förändringar
  • min kommunikativa förmåga
  • mitt coachande.

Visst låter det som ljuv musik för en kommunikatör som brinner för att stötta cheferna och utveckla organisationens kommunikativa förmåga? Så hur gör vi då för att utveckla kommunikatörens roll till att bli mer konsultativ och mindre utförande? För att komma med tidigt i förändringsprocesser och anlägga ett strategiskt perspektiv, istället för att springa efteråt och släcka bränder?

På en workshop hos Sveriges Kommunikatörer om att coacha som kommunikatör, sammanfattade vi framgångsfaktorerna som ”kommunikatörens ABC”. Så här tänkte vi:

  • Attityden hos kommunikatörerna är en nyckel. Är vi villiga att släppa kontrollen och låta andra ta ansvar för sådant som tidigare varit våra expertområden? Litar vi på att andra har förmågan att lära sig genom att prova och göra – och att vi kan finnas där som påhejare och uppfångare?
  • Beteende handlar om att i ord och handling visa vad bra kommunikation är. Visa hur man gör för att förklara, översätta, sätta i sitt sammanhang, få med andra på förändringstågen som går allt oftare nuförtiden. Som kommunikatör behöver du vara en god förebild i vardagen.
  • Coachning kan definieras som en samtalsmetodik som leder till lösningar och ofta även till insikter och ansvarstagande. Är det någon gång vi behöver hitta lösningar, motivation så är det i förändringsarbeten. Det handlar om att få andra att vilja ta ansvar – på riktigt och med motivation.

Håller du med? I så fall har jag tre frågor till dig:

  • Vilken attityd behöver du ha för att nå det du vill åstadkomma?
  • Vad behöver du justera i ditt kommunikativa beteende – vad ska du börja, fortsätta, sluta med?
  • Vilka coachredskap behöver du använda för att nå dina och organisationens mål?

De två första frågorna är jag övertygad om att du själv har svaret på. Men för att svara på den tredje kanske du behöver lära mer om coachningens förhållningssätt och verktyg?

Jag får ofta frågan om bra litteratur i ämnet coachning. Jag brukar svara på att min bok inte är klar ännu, men tills vidare kan jag rekommendera två andra lättlästa böcker:

Lycka till – och kom ihåg att det är bättre att göra något pyttelitet som för dig framåt än att ha dåligt samvete för det du borde göra!

/ Ann Jönsson Lindström, Affärscoachen Just DO it. Ann utbildar kommunikatörer i coachning och ledarskap och chefer i kommunikation. Hon är kursledare hos Sveriges Kommunikatörer.

Relaterad kurs

Kommunikatörens ABC – om att få genomslag i organisationen

”Det går inte att avtala bort det legala ansvaret”

Foto på Katarina Ladenfors och Cecilia Torelm Tornberg

Det legala ansvaret kan inte avtalas bort och det är dags för företag att ta sitt ansvar. Det skriver Katarina Ladenfors och Cecilia Torelm Tornberg från advokatfirman Marlaw.

GÄSTINLÄGG | Med anledning av ett tidigare blogginlägg den 20 mars 2015 som behandlade anmälningen av Misslisibell till Reklamombudsmannen, skrivs här ett uppföljande inlägg.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd fällde Misslisibell för smygreklam i ett nyligen avgjort ärende. Lisa Jonsson, alias Misslisibell, är 14 år och driver en blogg där hon bland annat skriver om mode och skönhet. Hennes målgrupp består främst av barn och ungdomar.

Misslisibell hade i en tutorialvideo på sin YouTube-kanal visat upp sminkprodukter från företaget JFR. Hon gav också ut en rabattkod till JFR:s webbshop samt anordnade en utlottning av produkter från JFR.

Vid marknadsföring riktad mot barn och unga ställs särskilt höga krav på att det tydligt framgår att det är reklam och vem som står bakom denna. Reklam får aldrig utnyttja barns eller ungdomars natur­liga godtrogenhet eller deras bristande erfarenhet. Reklamombudsmannens opinionsnämnd tyckte inte att det tillräckligt tydligt framgick för målgruppen att det var reklam. Dessutom ansågs tävlingen vara ett olagligt lotteri.

Fallet är det första på den svenska marknaden där en bloggare fälls för smygreklam riktad mot barn. Man kan fråga sig varför inte fler har fällts då smygreklam bland bloggare och i sociala medier får anses vara en vanlig företeelse. En av anledningarna är att företag och bloggare sällan kan skilja mellan vad som är yttrandefrihet och marknadskommunikation. I fallet Misslisibell förnekades att bloggaren hade fått betalt för att omtala företaget. Man hävdade även att det var Misslisibells personliga åsikter och att videon därför var skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen.

I det fall en bloggare har ett åtagande om att skriva om ett företags produkter kan ett uppdragsförhållande anses föreligga. I dessa fall måste det alltid tydligt framgå att det är reklam och vem som står bakom detta. Däremot skyddas bloggares eget tyckande som inte styrts av ett uppdragsförhållande av yttrandefriheten.

Det är dags för företag att ta sitt ansvar. Näringsidkare har ett legalt ansvar för sin kommunikation. Detta innebär att företag även kan bli legalt ansvariga för vad en bloggare skriver om det finns ett uppdragsförhållande. Det legala ansvaret kan inte avtalas bort. Företagen bör därför ta ett större ansvar för att se till att smygreklamen på nätet, särskilt i fall den riktas mot barn, upphör!

Cecilia Torelm Tornberg och Katarina Ladenfors, 
advokater på advokatfirman Marlaw

Relaterad kurser

Svensk Kommunikationsrätt 2015
Att behärska de juridiska aspekterna av kommunikationsarbetet är inte bara viktigt utan nödvändigt för kommunikatören. Den 24 november 2015 startar en ny omgång av programmet Svensk Kommunikationsrätt.

Lag och rätt i sociala medier
Sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och YouTube är idag självklara kommunikationskanaler för de flesta företag och organisationer, vilket ställer höga krav på kommunikatörens kunskaper om gällande rätt. Genom denna kurs som hålls den 12 oktober får du fördjupa dina kunskaper inom de juridiska områdena som du måste känna till. Boka plats

Bjud på din kompetens och dina erfarenheter – och dina misstag

Foto på Nilla Peterson, utbildningschef på Sveriges Kommunikatörer.

Nilla Peterson, utbildningschef på Sveriges Kommunikatörer.

Det finns vissa saker som jag brinner lite extra för som utbildningschef på Sveriges Kommunikatörer. Jag vågar påstå att kommunikatörer generellt inte behöver mer kommunikationskompetens. Däremot finns ett behov av att utvecklas inom metoder, arbetssätt, kreativitet och ledarskap för att bli smartare, mer lyhörda och mer rådgivande. Och de smarta, lyhörda och rådgivande kommunikatörerna behövs – såväl på strategisk som mer operativ nivå.

Det är lätt att hamna i gamla hjulspår. Det gör jag också. Jag vill ändå uppmana dig att förändra något av det du gör. Ändra dina möten, våga coacha dina chefer genom att ställa relevanta och nyfikna frågor, bygg upp din retorik på olika sätt beroende på vem du talar med. Var kreativ och modig! Prata med fler människor i organisationen och externt. Ställ mer frågor! Bjud på dina misstag så att andra slipper göra desamma. Var generös med dina erfarenheter och tips! Det är svårt att kopiera ett gediget och genomtänkt arbete, men det är underbart att få bjuda på idéer och tankar.

Du är den som har den kommunikativa kompetensen i organisationen. Sträck på dig, visa att du kan och vill och vågar prova nya metoder och arbetssätt. Tala om för din chef att du behöver bli bättre på det ena eller det andra. Det är bara du som ansvarar för din egen kompetensutveckling. Själv ska jag gå en kurs i presentationsteknik snart, en färskvara som vi alla behöver då och då.

Det finns en enorm kompetens i Sveriges Kommunikatörers nätverk. Ibland önskar jag att vi kunde mötas mycket mer än vad vi gör för att utveckla kommunikationsarbetet i våra företag och organisationer. Sveriges Kommunikatörers uppgift är att stärka kommunikatören i sin yrkesroll och att driva utvecklingen av kommunikativa organisationer. Vi gör det på flera sätt, och en viktig del är ju förstås utbildning och erfarenhetsutbyte.

En av våra kloka kursledare, Kari Österling, brukar inleda sina utbildningar med att räkna ihop hur många års kommunikationskompetens som finns i rummet. Det brukar landa på hisnande siffror. I en grupp på 15 personer, med i genomsnitt 10 års erfarenhet, blir den sammanlagda erfarenheten 150 år. 150 år! Vilken kraft och kompetens, och det bara hos deltagarna. Jag skulle vilja att du utmanar dig själv med att bjuda på den kunskap och erfarenhet du har, du får med all säkerhet tusenfalt tillbaka. Håll inte inne med det du kan, och heller inte med frågor du har.

Ska jag tipsa om något inför hösten? Då väljer jag en kunskapskurs och en metodkurs: Ekonomisk förståelse och kommunikation, för dig som jobbar med strategisk kommunikation, och Från prat till resultat, en interaktiv, upplevelsebaserad utbildning på tre dagar som leds av två duktiga facilitatorer och som du själv är med och påverkar. Trevlig höst!

/ Nilla Peterson,
utbildningschef på Sveriges Kommunikatörer