Men gör något då!

Foto på Jimmy Mannung

Jimmy Mannung är press- och opinionsansvarig på Polisförbundet, sitter i DIK:s förbundsstyrelse och är medlem i Sveriges Kommunikatörer.

GÄSTINLÄGG | Det finns få saker som är så destruktiva för en organisation som när rädslan för att göra fel överstiger rädslan för att inte göra något alls. Ändå är det märkligt hur ofta en sådan atmosfär får råda – år efter år. För mig har det blivit särskilt påtagligt när det gäller digitaliseringens effekter på en verksamhet, men beteendet är förstås inte unikt för den processen. Tvärtom är det av vad jag kan bedöma ett väldigt mänskligt beteende, men ett som vi borde sträva efter att komma bort ifrån.

Ett förslag vore att istället ha följande gyllene regel: ”Gör och lämna in uppgiften snabbt, jämför sedan med facit. Upprepa. Annars blir du som Facit.”. Facit med stort F avser då det klassiska exemplet på ett företag som inte klarade övergången till ny teknik. För oavsett om du jobbar på Facit, Titanic eller någon annan till synes dödsdömd organisation så är det lika sant att de historierna hade kunnat se väldigt annorlunda ut om andra beslut hade tagits längs vägen. Om andra vägar hade testats.

I paniken inför det stora paradigmskiftet tror vi att vi måste göra något stort när vi i själva verket behöver göra något litet många gånger. Vi stänger in oss för att skriva ”The Grand Plan” när vi tvärtom borde gå ut och leka, testa och ha roligt. Det kan säkert kännas lite ovant först, men ”risken” är påtaglig att du snabbt glömmer bort dig och följer med till framtiden av rena farten.

/ Jimmy Mannung, 
Press- och opinionsansvarig på Polisförbundet, Förbundsstyrelsen DIK och medlem i Sveriges Kommunikatörer.

Vill du också skriva på Kommunikatörens blogg?

Har du något ämne som du brinner extra mycket för? Sveriges Kommunikatörer tar löpande emot gästinlägg. Hör av dig till Katarina Ljungdahl, ansvarig digitala kanaler.

Full fart i forskningsprojekt om kommunikativa organisationer

Foto på Rickard Anderson

Rickard Andersson är doktorand inom forskningsprojektet ”Kommunikativa organisationer”. 

GÄSTINLÄGG | Så var hösten återigen här. På Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet innebär september starten på en spännande tid då vi, i gott samarbete med Sveriges Kommunikatörer och elva organisationer, påbörjar den kvantitativa enkätstudien i forskningsprojektet Kommunikativa organisationer.

Efter att ha läst strategisk kommunikation på både kandidat- och masternivå har mitt intresse för organisationskommunikation vuxit sig starkt, och när jag fick se att det utlysts en doktorandtjänst inom forskningsprojektet Kommunikativa organisationer tvekade jag inte en sekund att söka. Efter en nervös sommar fick jag till slut beskedet – i konkurrens med flera kvalificerade sökande var det jag som fick tjänsten. En underbar nyhet!

Den första perioden på institutionen har varit mycket intensiv på flera sätt. Det är naturligtvis en speciell känsla att under kort tid gå från att vara student, till att se hur det ser ut bakom kulisserna på en institution. Att jag skulle sitta och luncha med professorer var inget jag föreställde mig för några månader sedan! Som nyanställd på ett universitet är det många oskrivna normer att lära sig, och som tidigare student är det såklart nervöst att möta och arbeta med sina tidigare föreläsare. En tanke som har snurrat mer än en gång i huvudet under den första tiden är: När kommer de inse att jag inte kan någonting? Jag har dock blivit väldigt väl mottagen av alla i personalen och snabbt kommit in i gemenskapen på institutionen.

Redan efter fyra veckor som projektassistent har jag lärt mig en mängd saker jag kommer ta med mig i min fortsatta forskarkarriär. En är hur stort steget är från idé till genomförande, och hur mycket detaljarbete som olika val resulterar i. Ett beslut av forskningsstrategisk karaktär, som urval, får en mängd tekniska och administrativa följder där utförandet måste överensstämma med strategin. Eftersom det är min uppgift att lösa mycket av det praktiska får jag en förstahandsinsyn i vad olika forskningsstrategiska val får för konsekvenser i praktiken – och detta har gett mig insikten att det sällan är så snabbt och enkelt att ta något från plan till handling. En insikt jag är övertygad kommer ge mig mycket i min fortsatta forskningskarriär.

Under hösten och vintern kommer enkätstudien utföras i de elva organisationerna: Eon Sverige, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Ikea of Sweden, Länsstyrelsen Västernorrland, Malmö stad, NCC, Polismyndigheten, Postnord Sverige, Stockholms stad och Västra Götalandsregionen. Materialet som samlas in kommer sedan resultera i delrapporter under vintern 2015/2016, och mer djupgående analyserande rapporter under andra kvartalet 2016. Syftet med forskningsprojektet är att utveckla kunskapen om kommunikationens betydelse för organisationer.

När jag skriver detta blogginlägg är alltså enkätundersökningen på väg att skickas ut i de första organisationerna. Nu påbörjas en febril period av insamling av kvantitativt empiriskt material och initialt analysarbete, och som ny i forskningsprojektet ska det bli intressant att se hur projektet fortskrider. För egen del kommer arbetet med min avhandling intensifieras under hösten, och därför ser jag med spänning fram mot de kommande månaderna.

På återseende!
/ Rickard Andersson
Forskningsassistent och doktorand i strategisk kommunikation


Forskning

Under tre år undersöker forskningsprojektet om kommunikativa organisationer hur värde skapas genom kommunikation. Projektet drivs av Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg vid Lunds universitet, i samarbete med Sveriges Kommunikatörer och tio företag och offentliga organisationer. Totalt omfattar projektet cirka sex miljoner kronor och deltar gör bland annat Eon, Västra Götalandsregionen, NCC och Polisen. För mer information om projektet, besök Sveriges Kommunikatörer.